SEKSÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

SEKSÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “SEKSÜT” olarak anılacaktır.) ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin;

• SEKSÜT’ün yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

• SEKSÜT’ün kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

• SEKSÜT’ün insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

• SEKSÜT’ün insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

• SEKSÜT’ün ve iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin teknik, ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

• SEKSÜT’ün ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşteriler ve nihai tüketiciler ile iletişime geçmek, talep ve şikayetler ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilere ve nihai tüketicilere daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerin ve nihai tüketicilerin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerin ve tüketicilerin ilgilenebileceği ürünlerhakkında bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterileri tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlar ve çözüm ortakları tarafından müşterilere öneri sunabilmek, hizmetlerle ilgili müşterileri bilgilendirebilmek,
 • Ürün ve Hizmetler ile ilgili müşteri/nihai tüketici şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, işlem güvenliği
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

amaçları doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve iş amaçları dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaması, ifşa edilmemesi kaydı ile kullanılabilmesi hakkında Aydınlatma Metni  ile bilgilendirildim, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Açık Rızam alınmış olup, ilgili usul ve esaslara onay veriyorum.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR