MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI:
Ünvanı : SEKSUT ENDUSTRISI KURUMU A.Ş.
Adresi : GENEL MÜDÜRLÜK SEKSÜT ENDÜSTRISI KURUMU ANONIM SIRKETI BARBAROS
MAH.YEŞİLÇİM SOK.NO:15 / 1 ATAŞEHİR – İSTANBUL Tel/Faks :0216 317 49 77 - 0216 317 00 54
MUSTAFAKEMALPAŞA İŞLETMESİ Adres: Tat Kavaklı Beldesi Atalar Mah. 16500
Mustafakemalpaşa/Bursa
Telefon :0850 211 89 00
Fax :0850 211 89 00
E-mail:[email protected]

1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait SEKSUT ENDUSTRISI KURUMU A.Ş. internet
sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı
ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Tarih :
Ürün Adı Adet Toplam Ürün Tutarı
Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme şekli:
Teslimat adresi:
Kredi Kartı ile Toplam:MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER4.1- ALICI, SEKSUT ENDUSTRISI KURUMU A.Ş.
internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata
ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan
eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın
yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış
olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle
ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden
kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya
finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş
olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri
ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu
ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün
varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına
kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar
10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar,
garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo
giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren
14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks,
email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen
ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi
zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura
aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade
edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma
hakkı yoktur : a) Tüketici'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan
mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI
siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) b) süt ve süt

ürünleri, meyve suyu vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek
mallar c) teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış, hasarlı, SKT’si
geçmiş ve problemli ürünler ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan nitelikteki gıda
maddeleri, içecekler veya diğer günlük tüketim maddeleri. d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan
ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar e) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması
gereken, yiyecek-içecek tedariki, f) cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve j) genel
olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile
ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,çabuk bozulabilen veya son
kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant,
mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun
olmayan ürünler, ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma
hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış,
bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri
-Telefon kontör siparişleri

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR